Hinnoittelu eri tilanteissa Hinta
Oikeusapua saava henkilö maksuton / omavastuu
Oikeusturvavakuutus maksuton / omavastuu
Tuntihinta (ilman oikeusapua) 136 - 210 euroa sis. alv

Oikeusapu: Mikäli saat oikeusapua, valtio maksaa palkkion kokonaan tai osaksi. Palkkion määrä on sidottu lakiin (enintään 110 euroa/h). Lakimies selvittää aina, oletko oikeutettu oikeusapuun ja mikä on mahdollinen omavastuun määrä. Omavastuu on 0 – 75 %.

Oikeusturvavakuutus: Eri vakuutukset, kuten kotivakuutukset sisältävät usein oikeusturvaetuuden. Tällöin oikeudenkäyntikulut katetaan vakuutuksesta. Vakuutuksissa on usein omavastuu, joka on yleensä 15 %. Lakimies selvittää aina, onko sinulla mahdollisuutta hyödyntää vakuutusta.

Ei oikeusapua/vakuutusta -tilanne: Mikäli et ole oikeutettu oikeusapuun eikä oikeusturvavakuutus korvaa oikeudenkäyntikulujasi, tulee palkkio maksaa lähtökohtaisesti itse. Tällöin kuitenkin vastapuolesi voi viime kädessä joutua maksamaan oikeudenkäyntikulusi. Voimme myös sopia kiinteästä hinnasta.

 

Lakimies kiinteään hintaan

Tietyissä tilanteissa on mahdollista sopia erikseen kiinteästä hinnoittelusta. Tällainen on mahdollista erityisesti pienemmissä jutuissa, oikeudellisessa neuvonnassa ja asiakirjojen laatimisessa. Mikäli olet oikeutettu oikeusapuun/oikeusturvaan, sovelletaan tuntihinnoittelua.

Kiinteähintaiset palvelut Hinta
Neuvonta/konsultaatio 60-90 min 90 euroa
Avustaminen lähestymiskieltoasiassa tai yksinkertaisessa rikosasiassa 500-1000 euroa
Avustaminen lapsiasiassa istunnossa 600-1200 euroa
Yksinkertaisen valituskirjelmän laatiminen 500-1200 euroa
Avioehdot ja testamentit 90-250 euroa
Perukirja, perinnönjako ja ositus 300-600 euroa

Soita lakimiehelle

Maksuton alkuneuvottelu

Meilaa

Kysy rohkeasti lisää palveluistani ja osaamisestani.