loppulausunto esitutkinta

Loppulausunto esitutkinta

Loppulausunto esitutkinta – Miksi se on hyvä antaa?

Saitko poliisilta loppulausuntopyynnön? Haluaisitko kommentoida rikosasiaasi vielä jotenkin? – Loppulausunnon antamalla se on mahdollista.

Mikä loppulausunto esitutkinnassa on?

Loppulausunto perustuu esitutkintalakiin. Loppulausunto on asianajajan tai lupalakimiehen laatima kirjelmä, joka annetaan esitutkinnan lopuksi. Loppulausunnossa otetaan kantaa näyttöön ja oikeudellisiin kysymyksiin, esimerkiksi onko kyse ylipäätään rikoksesta. Loppulausunto kirjoitetaan syyttäjän syyteharkintaa varten.

Loppulausunto esitutkinnassa on eri asia kuin oikeudenkäynnissä annettava loppulausunto.

Loppulausunnon hyödyt

Oikeus loppulausunnon antamiseen on kummallakin asianosaisella eli rikoksesta epäilyllä ja asianomistajalla.

Rikoksesta epäilty ja loppulausunto

Rikoksesta epäillyn kannalta loppulausunnon antaminen on erittäin suositeltavaa. Parhaimmillaan loppulausunto johtaa syyttämättäjättämispäätökseen. Loppulausunnolla voi olla vaikutusta myös syytekohtien lukumäärään. Lisäksi loppulausunto voi johtaa siihen, että syyttäjä syyttää sinua lievemmästä teosta. Loppulausunto voi säästää myös oikeudenkäyntikuluja.

Asianomistaja ja loppulausunto

Myös rikoksen uhrin eli asianomistajan kannattaa antaa loppulausunto. Asianomistajan näkökulmasta loppulausunnolla vähennetään riskiä siitä, että syyttäjä jättää syyttämättä. Avustaja voi loppulausunnossa myös kiinnittää syyttäjän huomiota oikeaan rikosnimikkeeseen. Esimerkiksi, että kyse on seksuaaliseen tekoon pakottamisen sijaan raiskauksen yrityksestä.

 

Anna loppulausunto avustajan tehtäväksi

Loppulausuntoa ei kannata antaa itse, vaan sen laatiminen tulisi antaa rikosoikeuteen erikoistuneen lakimiehen tehtäväksi. Avustajan laatima loppulausunto on uskottavampi ja neutraalimpi, jolloin se todennäköisemmin otetaan huomioon syyteharkinnassa. Maallikoiden laatimissa loppulausunnoissa on myös riskinä, että lausut itsesi kannalta jotakin haitallista. Loppulausuntoon on mahdollista saada oikeusapua.

Loppulausuntopyyntö

Loppulausuntopyyntö voi tulla poliisilta oma-aloitteisesti tai avustajan pyynnöstä. Avustajana minulla on jo kuulusteluissa tapana varata mahdollisuus loppulausunnon antamiseen. Lausunnon antaminen on lain perusteella periaatteessa pääsääntö. Loppulausunnon antamiseen annetaan usein lyhyt määräaika.