Milloin rikos vanhenee?

Rikoksen vanhentumisaika riippuu siitä, miten vakavasta rikoksesta on kyse. Rikoksen vanhentumisaika on siis sidottu enimmäisrangaistukseen. Vanhentumisajat vaihtelevat porrastetusti 2-20 vuoden välillä. 

  • 2 vuodessa, jos ankarin rangaistus on enintään vuosi vankeutta tai sakko. Esimerkiksi lievä petos, lievä kavallus ja rattijuopumus.
  • 5 vuodessa, jos ankarin rangaistus on yli 1 vuosi ja enintään kaksi vuotta vankeutta. Esimerkiksi pahoinpitely ja rahanpesu.
  • 10 vuodessa, jos ankarin rangaistus on yli kaksi vuotta ja enintään kahdeksan vuotta vankeutta. Esimerkiksi ryöstö, raiskaus ja törkeä kuolemantuottamus.
  • 20 vuodessa, jos rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on vankeutta yli kahdeksan vuotta. Törkeä huumausainerikos, törkeä ryöstö ja tappo.
Murha ei vanhene koskaan.

Seksuaalirikokset, virkarikokset ja ympäristörikokset

Lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa vanhentumisaika voi olla pidempi kuin 20 vuotta. Lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa vanhentumisaika on sidottu asianomistajan ikään (28 vuotta).

Virkarikosten vanhentumisaika on vähintään viisi vuotta. Lisäksi ympäristörikoksissa on omat vanhentumisajat.

Miten vanhentuminen lasketaan?

Rikoksen vanhentuminen lasketaan eri tyyppisissä rikoksissa hieman eri tavalla. Pääsääntönä on rikoksen tekopäivä, esimerkiksi törkeä pahoinpitely ja raiskaus vanhentuvat tekopäivästä. Laiminlyöntirikoksissa syyteoikeus alkaa vanhentua, kun laiminlyöty teko olisi viimeistään tullut tehdä. Esimerkiksi veropetos, jossa on laiminlyöty antaa veroilmoitus. Niin sanotuissa jatkuvissa rikoksissa syyteoikeuden vanhentuminen alkaa lainvastaisen tilan päättymisestä. Esimerkiksi huumausainerikos (hallussapito).

Näyttöongelmat lyhentävät todellisuudessa vanhentumisaikaa

Vakavissa rikoksissa vanhentumisajat ovat pitkiä. Todennäköisempää kuitenkin on, että rikosasia kaatuu näytön puutteeseen kuin vanhentumiseen. Tämä johtuu siitä, että henkilötodistelun luotettavuus kärsii ajan kuluessa olennaisesti. Lisäksi myös ajan kuluminen johtaa siihen, että eri rekisteritiedot on usein ehditty poistamaan.

Epäilläänkö sinua vuosia vanhasta rikoksesta?

Mikäli poliisi epäilee sinua vuosia sitten tapahtuneesta rikoksesta, tarkoittaa tämä sitä, että poliisilla on todennäköisesti jotakin näyttöä sinua vastaan. Kuulusteluissa tulee sen vuoksi olla varovainen, mitä rikoksesta epäiltynä tuo esille. Kuulustelukertomustasi voidaan käyttää sinua vastaan ja sen voidaan pahimmillaan katsoa tukevan muuta näyttöä.