poliisi

Viisi syytä käyttää avustajaa poliisikuulusteluissa

Saitko kutsun kuulusteluun rikoksesta epäiltynä? Poliisikuulusteluun ei tulisi koskaan mennä ilman avustajaa. Pahimmillaan kuulusteluihin meneminen ilman avustajaa voi johtaa väärään syyksilukevaan tuomioon. Rikosprosessin tärkein vaihe onkin esitutkinta ja poliisikuulustelut.

1. Avustaja valmistelee sinut kuulusteluun

Hyvä rikosjuristi keskustelee rikoksesta epäillyn päämiehen kanssa ennen kuulustelua. Avustaja kykenee kokemuksensa perusteella ennakoimaan, mitä poliisi tulee sinulta kysymään. Avustaja ei toki voi laittaa sanoja sinun suuhusi, mutta hän voi neuvoa siinä, miten asiat on hyvä esittää tai mitä asioita kannattaa painottaa ja mitkä seikat kannattaa jättää vähemmälle huomiolle. Avustaja osaa neuvoa sinua, minkälaiset seikat tekevät kertomuksestasi uskottavan.

2. Ilman avustajaa olet kuulusteluissa yksin

Poliisikuulustelut eivät ole miellyttäviä tilanteita. Osa poliiseista on aidosti mukavia – mutta kysymys voi myös olla kuulustelutaktiikasta, johon täytyy suhtautua varoen. Ilman avustajaa kuulusteluissa on läsnä sinun lisäksesi kuulustelija sekä mahdollinen kuulustelutodistaja, joka usein on poliisi. Tällöin on täysin mahdollista että sinua kohdellaan epäasiallisesti. Ahdistavassa tunnelmassa et välttämättä muista kertoa kaikkea olennaista. Avustaja on samalla sinulle henkinen tuki. Vastapuolesi – poliisi ja syyttäjä on sinua huomattavasti vahvempi ja heillä on paremmat resurssit.

3. Avustaja vahvistaa uskottavuuttasi

Yleinen harhaluulo on, että ”avustajaa käyttävät vain syylliset”. Päinvastoin avustajan käyttäminen lisää uskottavuuttasi. Avustajalla on oikeus esittää sinulle kuulusteluissa kysymyksiä, jotka tukevat sinun kertomustasi.

4. Puolustusstrategia alusta alkaen

Avustajan käyttö jo heti prosessin alkuvaiheessa antaa liikkumavaraa parhaimman puolustusstategian luomiselle. Kuulusteluissa nimittäin poissuljetaan käytännössä vaihtoehtoisia tapahtumainkulkuja. Olet saattanut esimerkiksi kuulusteluissa kiistää jonkin seikan, vaikka mainittu seikka olisi ollut parempi myöntää – taikka toisinpäin. Muuttunut kertomus heikentää rikoksesta epäillyn kertomusta olennaisesti.

5. Väärän tuomion välttäminen

On täysin naiivia ajatella, että tuomari ei voisi antaa väärää tuomiota. Kysymyshän on viime kädessä näytöstä ja niin sanotusta prosessuaalisesta totuudesta. Tuomari ei tiedä, mitä oikeasti on tapahtunut. Väärän tuomion antamisen todennäköisyys pienenee olennaisesti, kun avustaja on mukana alusta alkaen esitutkinnasta aina tuomion antamiseen saakka. Tuomioistuimet käyttävätkin syyksilukevissa tuomioissaan sinun esitutkinnassa antamia lausumia. Mitkään selitykset eivät auta, miksi oikeudessa kerrot asioista hieman eri tavalla. Väärä tuomio tarkoittaa pahimmillaan pitkää aiheetonta vapaudenmenetystä.

Lakiasiaintoimisto Nisu Law Oy on erikoistunut rikosasioihin. Avustamme asiakkaita kaikissa rikosasioissa.

poliisi