Lapsiasiat

Olemme erikoistuneet lapsiasioihin, joihin kuuluu 1) huoltajuusriidat ja 2) huostaanotto ja muut lastensuojeluasiat.

Lapsen huolto ja tapaamisoikeus

Lapsen huolto ja tapaamisoikeus käräjäoikeus

Mikäli vanhemmat eivät pääse sovintoon lastenvalvojan luona, tulee asia viedä käräjäoikeuteen. Käräjäoikeudessa on kaksi vaihtoehtoista tapaa käsitellä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaa asiaa 1) Follo-sovittelu (asiantuntija-avusteinen tuomioistuinsovittelu) ja 2) pääkäsittelyssä riita-asiana.

Follo-sovittelu

Follo-sovittelu on sinänsä mahdollista milloin tahansa, kun asia on vireillä käräjäoikeudessa. Vanhemmilla on oikeus käyttää avustajaa (asianajaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja) follossa, mikä onkin suositeltava. Toimistollamme on hyvä kokemus sovittelusta käräjäoikeudessa.

Lapsen huolto ja tapaamisoikeus -riita käräjäoikeudessa

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva asia tulee vireille hakemuksella käräjäoikeuteen. Hakemuksen voi laittaa vireille niin lähivanhempi kuin etävanhempi. Hakemuksen tultua vireille hakemus annetaan vastapuolelle tiedoksi ja tälle varataan mahdollisuus vastata hakemukseen. Tämän jälkeen asiassa pidetään valmisteluistunto sekä mahdollinen pääkäsittely. Useimmiten tässä vaiheessa pääkäsittelyssä käsitellään ns. väliaikaismääräys, joka annetaan oikeudenkäynnin ajaksi. Käsittelyn kestoon vaikuttaa paljon olosuhdeselvitys.

Avustaja lapsen huolto- ja tapaamisriitaan

Avustajan käyttö on suositeltavaa lasta koskevissa riidoissa. Asiantunteva lakimies tuntee soveltamiskäytännön. Avustajan käyttöön on mahdollista saada oikeusapua ja tilanteesta riippuen myös oikeusturvavakuutus voi korvata oikeudenkäyntikuluja.

Käräjäoikeuden päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta hovioikeudelta. Valittaja tarvitsee jatkokäsittelyluvan.

Soita lapsioikeusjuristille
Asiantunteva apu lapsen huolto- ja tapaamisoikeusasioissa
klo 8–21