oikeusapu asianajaja

Oikeusapu

Oikeusapu asianajajalta tai lupalakimieheltä – Tiesitkö, että voit käyttää oikeusaputoimiston sijaan yksityistä avustajaa? Tällä sivulla voit lukea yleistä tietoa oikeusavun saamisesta.

Oikeusaputilanteita on erilaisia. Tällä sivulla on käsitelty yleisempiä kysymyksiä oikeusavun saamisesta.

Lisäämme sisältöä jatkuvasti tälle sivulle. 

Oikeusapu rikosasioissa

Rikoksesta epäilty oikeusapu

Rikosasioihin on mahdollista saada oikeusapua. Rikoksesta epäilty saa käyttää itse valitsemaansa asianajajaa tai luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa avustajana rikosasiassa. Rikosasioissa on kahdenlaisia oikeusaputilanteita.

(1) Tavallisissa rikosasioissa oikeusavun ja avustajan saaminen valtion varoista riippuu tuloista. Tällöin rikoksesta epäilylle määrätään ns. oikeusapulain mukainen avustaja. Tavallisilla rikosasioilla tarkoitetaan tässä yhteydessä lievempiä rikoksia, joista voi lain mukaan seurata sakkorangaistus tai lyhyt vankeusrangaistus. Esimerkiksi rattijuopumus, tavallinen pahoinpitely ja tavallinen petos

(2) Törkeä rikosepäily tai pidätettynä/vangittuna oleminen. Törkeä rikosepäily tarkoittaa, että sinua epäillään rikoksesta, josta rikoslaissa säädetty minimirangaistus on 4 kuukautta vankeutta. Tällaisia rikoksia ovat esimerkiksi raiskaus, törkeä petos ja törkeä huumausainerikos. Näissä tilanteissa sinulle määrätään puolustaja.

Asianomistaja oikeusapu

Rikoksen uhrilla eli asianomistajalla on mahdollisuus saada oikeusapua valtion varoista. Asianomistaja saa käyttää itse valitsemaansa avustajaa. Rikosasioissa on kahdenlaisia oikeusaputilanteita.

(1) tavallisissa rikosasioissa oikeusavun saaminen valtion varoista riippuu tuloista. Tällöin asianomistajalle määrätään avustaja oikeusapulain nojalla.

(2) Seksuaalirikoksen uhri/perheväkivalta/vakavat henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuvat rikokset. Kyseessä on ns. ROL:n mukainen asianomistajan avustajanmääräys. Tällöin asianomistaja saa oikeusapua tuloista ja varallisuudesta riippumatta.

Lapsiasiat oikeusapu

Lapsiasioissa on mahdollista saada oikeusapua.

Lapsen huoltoa- ja tapaamisoikeutta koskevissa asioissa on mahdollista saada oikeusapua, mikäli taloudelliset edellytykset ovat olemassa. Oikeusapua haetaan vanhemmalle.

Pelkissä elatusapuasioissa lapsi on asianosaisen asemassa. Tällöin siis oikeusapua haetaan lapselle. Oikeusapuasetuksen mukaan lapsen huoltajan tuloja ei oteta huomioon. Näin ollen lapset saavat lähes aina oikeusapua, sillä heillä ei ole useinkaan tuloja – ainakaan niin paljon, että se estäisi oikeusavun saamisen. Mikäli elatusapuasia käsitellään huoltoa- ja tapaamisoikeutta koskevan asian yhteydessä, haetaan oikeusapua huoltajalle.

Nisu Law Oy toiminnasta vastaa luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Avustamme asiakkaita myös oikeusapuasioissa.