Lastensuojelu ja huostaanotto

Lastensuojelu ja huostaanotto

Huostaanotto

Huostaanottoa edeltää usein lapsen kiireellinen sijoitus. Huostaanotosta päättää hallinto-oikeus lastensuojeluviranomaisten hakemuksesta. Ennen ratkaisua lapsen vanhemmilla on mahdollisuus lausua kirjallisesti huostaanottohakemuksesta. Tämä on syytä jättää avustajan tehtäväksi, sillä avustaja kykenee lausumaan uskottavammin ja neutraalimmin. Avustaja osaa kiinnittää huomiota myös relevantteihin seikkoihin ja huostaanoton oikeudellisiin edellytyksiin. Suurimmassa osassa huostaanottoasioita järjestetään suullinen käsittely. Tässä tilaisuudessa kuullaan vanhempia, mahdollisia todistajia sekä iästä riippuen lasta. Suullinen käsittely on tärkeä, johon hyvä huostaanottoasioita hoitava asianajaja tai lakimies valmistele vanhemmmat. Hallinto-oikeuden päätöksestä on edelleen mahdollista valittaa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO).

Huostaanoton edellytykset ovat lähtökohtaisesti korkeat ja hallinto-oikeuden tulee hylätä sosiaaliviranomaisten hakemus , jos lainmukaisia edellytyksiä huostaanotolle ole olemassa.

Olemme avustaneet useissa huostaanottoasioissa.

lastensuojelu ja huostaanotto